Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

25%

25.00%

Đông Nam Á

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

25%

25.00%

Châu Phi

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

11%

11.00%

Nam Mỹ

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

10%

10.00%

Bắc Mỹ

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

7%

7.00%

Bắc Âu

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

5%

5.00%

Trung Đông

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

5%

5.00%

Nam Á

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

4%

4.00%

Trung Mỹ

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

3%

3.00%

Đông Âu

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

3%

3.00%

Tây Âu

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

2%

2.00%

Nam Âu

(Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Đông Nam Á 25.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Châu Phi 25.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Nam Mỹ 11.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Bắc Mỹ 10.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Bắc Âu 7.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Trung Đông 5.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Nam Á 5.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Trung Mỹ 4.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Đông Âu 3.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Tây Âu 3.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Nam Âu 2.00% Murphy Bed, Wardrobe, Sofa, Folding Desk, Chair
Tổng doanh thu hàng năm: USD 4480000
Tổng doanh thu xuất khẩu : USD 3000000
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 71% - 80%

Điều khoản kinh doanh

Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash, Escrow

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 3-5 People
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 04914984
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này